Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Carlberg; Caroline Knuds , pp. 29. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Cecilia Carlberg, Caroline Knuds
ceciliacarlberg@hotmail.com, carolinevirdelo@hotmail.com
Titel / Title: Att vara arbetssökande - Motivation och känslomässiga upplevelser hos arbetssökande individer samt upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlaren
Översatt titel / Translated title: To be unemployed - Motivation and emotional experiences of individuals seeking employment and experiences out of contact with the employment officer
Abstrakt Abstract:

Research shows that unemployed´s motivation to seek work affects their health and social life. Employment officer’s motivational work should be based on strengthening the individual's confidence in their abilities. Five motivational theories underpinning the study is Cognitive Theory, Self-determination theory, Expectancy Value Theory, need theory and Goal Theory. The purpose of this study was to investigate individuals' job motivation, and emotional experiences, also in relation to contact with the employment officer. A study was conducted in which four individuals participated. They talked about their emotional experiences and motivation in their situation as unemployed, and in relation to their employment officer. The method is based on theory-driven thematic analysis. The results showed that participants feel they have motivation to seek work, although time may be marked out of stress and depression. It also proved that all participants feel a lack of motivation and support from their employment officer.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Arbetslöshet i dagens samhälle är hög vilket gör det till ett intressant ämne att forska om, begränsad forskning finns i ämnet arbetslöshet, motivation och känslomässiga upplevelser samt hur kontakten med arbetsförmedlaren upplevs. Det som går att läsa syftar till stor del på arbetssökande och deras hälsa men motivation och känslomässiga upplevelser för individer är viktiga aspekter vid arbetslöshet. Vad är det som gör att vissa individer är mer motiverade än andra? Och hur kan motivationen påverka i en situation utav arbetslöshet?
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Motivation, unemployed, well-being, health, unemployment, motivation theories

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xga4j
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/24/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Margaretha Arlefur
Examinator / Examiner: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012carlberg.pdf (259 kB, öppnas i nytt fönster)