Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anneli Johansson; Lisbeth Olin , pp. 43. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Anneli Johansson, Lisbeth Olin
Titel / Title: Design av ett grafiskt användargränssnitt - Ett befintligt system i förändring för användarnas bästa
Översatt titel / Translated title: Design of a Grafical User Interface
Abstrakt Abstract:

Detta kandidatarbetet är utfört på ett bolag som verkar i telekommunikationsbranschen. Operatörerna på kundtjänst arbetar med att ta emot samtal från Telekombolagets kunder, hjälpa dem med att lösa problem och ge tips och råd. En viktig del av arbetet är att operatörerna gör en analys av kunden för att kunna ge bästa möjliga råd.

Rapporten behandlar hur en del av ett textbaserat program kan omarbetas till en grafisk applikation. Etnografiska metoder, i form av observationsstudier och intervjuer, och designtekniker, i form av mockup- och prototypmöten, har använts tillsammans med användarna av programmet. Första tredjedelen av projekttiden gick åt till fältstudier då hela miljön, kontexten, som programmet verkar i, är viktig för att finna den bästa lösningen.

Den design som vi föreslår ska förenkla för användarna av systemet bland annat genom förenklade sökvägar, ökad läsbarhet och förenkla inlärning. Vi har även för avsikt att genom designförslaget stödja operatörens arbete att göra en kundanalys.

I slutsatsen belyser vi att det föreligger ett behov av riktlinjer för konsekvent design. Det finns också ett behov av fler användare för säkrare beslut. På lång sikt borde språket ändras från engelska till svenska och strukturen i användargränssnittet borde ändras till att bli av djupare hierarkisk struktur.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Grafisk design, användarmedverkan, redesign

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Pettersson, Olle Lindeberg
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
Anmärkningar / Comments:

anneli.johansson@europolitan.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 010605rapporthela.pdf (910 kB, öppnas i nytt fönster)