Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Valbone Peci; Amna Pipic , pp. 36. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Valbone Peci, Amna Pipic
amna.pipic@hotmail.com, valbone.peci@gmail.com
Titel / Title: I väntan på ett nytt hjärta - Att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplantation
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bristen på organ i Sverige är stor, ca 600 personer finns med på någon transplantationslista. Det innebär att väntetiden för ett nytt hjärta kan bli lång, ibland upp till ett år. De personer som väntar på en hjärttransplantation, väntar flera månader eller år utan att veta om de kommer att få uppleva en hjärttransplantation.
Syfte: Syftet med studie var att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplantation.
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ metod. Analysen genomfördes med Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier hopp, rädsla, förtvivlan och egoism. Personerna som väntade på en hjärttransplantation upplevde hopp inför sin kommande hjärttransplantation, de upplevde även en rädsla, vilket medförde en osäkerhet och oro. De upplevde en förtvivlan där de kände en hopplöshet samt så kände de sig övergivna av sjuksköterskorna. Tillsist så kom det fram att de upplevde en form av egoism där de prioriterade sig själva under väntan på en hjärttransplantation.
Slutsats: Personerna upplevde bland annat en skam över sina känslor, vilket skapade ett lidande under väntan på en HT. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att lyfter fram att dessa känslor är vanliga, vilket också kan minska lidandet. Det hjälper även personerna att adaptera till sin situation. Vidare forskning bör göras för att sjuksköterskan ska kunna stödja personerna bättre som väntar på en hjärttansplantation i deras adaption.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Person, Upplevelse, Väntan, Hjärttransplantation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-927pj5
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Suzana Johansson
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012peci.pdf (496 kB, öppnas i nytt fönster)