Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Gärdebring; Kristin Larsson , pp. 18. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Carina Gärdebring, Kristin Larsson
Titel / Title: Två centimeter fram till ringklockan, men jag kan inte nå den - En litteraturstudie om att drabbas av stroke
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Cirka 30 000 personer drabbas varje år av stroke. Efterföljderna beror på skadans utbredning i hjärnan. Den mest påtagliga konsekvensen är negativ påverkan på motoriska funktioner som till exempel förlamning. En annan vanligt förekommande konsekvens är afasi och dysartri. Syfte: Syftet var att belysa de känslor som uppkommer i samband med att en person drabbas av och vårdas efter en stroke. Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baserades på en skönlitterär bok. Resultat: I studien framkom att personen upplevde en stor känsla av frustration på grund av sin bristande kommunikationsförmåga, bristande rörelseförmåga och personalens bemötande. Andra känslor som utmärkte sig var hopplöshet, hjälplöshet, sorg och smärta. Slutsats: Frustration visade sig vara en dominerande känsla i den här studien. Sjuksköterskan kan genom att beakta varje patients eget sätt att uttrycka sig minska frustrationen som uppkommer vid kommunikationsproblem.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: afasi, kommunikation, omvårdnad, patientperspektiv, stroke, stroke-patienter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
Examinator / Examiner: Doris Bohman / Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carinag_kristinl.pdf (126 kB, öppnas i nytt fönster)