Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Zara Aroseus; Emmie Langeström; Tobias Lindberg , pp. 50. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Zara Aroseus, Emmie Langeström, Tobias Lindberg
mda98zar@student.bth.se, mda98ela@student.bth.se, mda98tli@student.bth.se
Titel / Title: Vår utvecklingsprocess - designaspekter på ett befintligt webbsystem
Översatt titel / Translated title: Our development process - design aspects on a existing web system
Abstrakt Abstract:

Den här rapporten är ett resultat av ett kandidatarbete på 20-poäng. Projektet som rapporten handlar om, beskriver hur utvecklingen av ett webbutikssystem åt ett flertal företag gått till. De har i sin tur köpt webbsystemet från företaget Opti Use som givit oss uppgiften. I rapporten diskuteras hur utvecklingsprocessen gått till och hur ett arbete med ett befintligt system upplevts. Rapporten beskriver även hur lösningen på uppgiften har tagit form och hur utvecklingsprocessen påverkat den. Metoderna som används under projektets gång beskrivs utifrån hur de förändrats för att önskat resultat skulle uppnås. Titelns innebörd beskriver projektgruppens utvecklingsprocess under arbetet med projektet i förhållande till tidigare erfarenheter under MDA-utbildningen.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Utvecklingsprocess, webbutik, användare, befintligt system, designprocess.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Andersson, Astrid Selling Sjöberg
bjorn.andersson@bth.se, astrid@doberman.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Opti Use

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: vårutvecklingsprocess.pdf (707 kB, öppnas i nytt fönster)