Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oskar Hanson; Peter Johansson , pp. 44. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Oskar Hanson, Peter Johansson
adb99oha@student.bth.se, adb99pjo@student.bth.se
Titel / Title: Kommunicera rätt! - En studie om kommunikation mellan systemutvecklare med kundkontakt och kund
Översatt titel / Translated title: The Right Way To Communicate! - A study of communication between System Developers with Customer Relations and Customer
Abstrakt Abstract:

Titel:
Kommunicera rätt! ? En studie om kommunikation mellan systemutvecklare med kundkontakt och kund.

Författare:
Peter Johansson
Oskar Hanson

Handledare:
Johanna Törnquist

Examinator:
Guohua Bai

Problemområde:
Anledningen till detta examensarbete är att problem som kan uppstå vid systemutvecklingsprojekt vanligtvis har sin grund i kommunikationen mellan systemutvecklare med kundkontakt och dess kunder. Exempelvis hör en systemutvecklingsgrupp och ett bageri till två vitt skilda yrkesområden och därmed pratar de ?olika språk?, vidare kan det skapas semantiskt brus i kommunikationskanalen som i slutändan kan leda till en felaktig kravspecifikation och de verkliga förändringsbehoven förblir oupptäckta.

Hypotes:
Examensarbetet baseras på hypotesen: ?Semantiskt brus[1] i kommunikationskanalen[2], otillräcklig negativ feedback[3] från sändare[4] och mottagare[5] och svårighet att hitta rätt nivå på samtalet med hjälp av kodning[6] och avkodning[7] ger upphov till en felaktig bild av kundens verkliga förändringsbehov[8] .?

Slutsats:
Alla delar ur Shannons kommunikationsmodell tillsammans med cybernetikens negativa feedback påverkar resultatet vid framtagande av kravspecifikation. Delar som både teori och respondenter tar upp är att som konsult måste denne ?kunna tala kundens språk?, hitta rätt nivå på samtalet, ge och ta negativ feedback samt undvika semantiskt brus i kommunikationskanalen.
Respondenterna ger förslag på hur problem som uppstår i samband med kommunikation som rör framtagande av kravspecifikation kan lösas.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Kommunikation, Shannon, Cybernetik, Systemutvecklare, Kund, Kundkontakt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johanna Törnquist
johanna.tornquist@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport 020530.pdf (238 kB, öppnas i nytt fönster)