Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Hansen; Sara Klingeroth , pp. 75. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Anna Hansen, Sara Klingeroth
Titel / Title: Hur hanterar E-handelsföretag inom Business to Consumer returflödet?
Översatt titel / Translated title: How does E-business companies in the Business to Consumer market handle their return flow?
Abstrakt Abstract:

Att handla på Internet har blivit mycket populärt. Allt fler företag öppnar handelsportaler på Internet där konsumenten kan köpa företagets produkter. I och med att kunden inte kan se produkten i verkligenheten, utan bara som en bild på Internet, händer det att kunden blir missnöjd med produkten och väljer att returnera den. Produkter som säljs på Internet har en tendens att returneras i högre grad än andra produkter som säljs på traditionellt sätt. När det gäller betalningen av produkterna har konsumenterna många olika betalningssätt att välja bland. Några betalningssätt som används är exempelvis faktura, postförskott och kontokortsbetalning. Det sistnämnda är det inte många kunder som vill använda, eftersom de är rädda för att lämna ut sitt kontokortsnummer på Internet. Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur E-handelsföretag inom B2C hanterar returflödet. Vilka skillnader finns det? Har de olika företagen något gemensamt? Vi vill även inspirera E-handelsföretagen till att granska returflödet bättre.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Shopping on the Internet has become very popular. More and more businesses open E-commerce sites where the customer can buy products. If you order a product from an E-commerce site and you can’t see, feel or try the product it’s possible that you won’t be satisfied and then you might want to return it. Products, which are sold through E-commerce, tend to have a much higher return rate than traditional products. There are many ways of taking payment from customers. For example there is invoice, cash on delivery and bankcard. Bankcard is one payment that customers are not pleased with. They are still anxious of giving up their bankcard number on the Internet. Our purpose is to find out how E-business companies in the B2C market handle their return flow. What differences are there? Is there anything in common? We also want to inspire E-business companies to better look into their return flow.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: E-handel, logistik och returhantering på Internet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsats_klar.pdf (534 kB, öppnas i nytt fönster)