Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jan-Erik Sundin; Marcus Almén; Johan Jonasson; Henrik Ivansson , pp. 16. TKS/Medieteknik, 2003.

The work

Författare / Author: Jan-Erik Sundin, Marcus Almén, Johan Jonasson, Henrik Ivansson
Titel / Title: Fool Factory
Abstrakt Abstract:

Projektet och examinationen är uppdelad i två delar. En reflekterande del och en produktion. Den reflekterande delen handlar om att vi ska få svar på de frågor vi ställde oss innan projektets start. Dessa frågor (se projektplanen) ska vi nu ha ett svar på samt att vi nu ska kritiskt granska vår process samt arbete. Vi måste också kunna svara på frågan om vi uppnådde de mål som vi satte upp i starten av projektet. Var målet, processen, syfte och metod överensstämmande med vår arbete? Detta hoppas vi kunna svara på i denna reflekterande del
Vi har gjort en dokumentärfilm riktad mot ungdomar i samarbete med SVT i Växjö. Målet har varit att göra ett så bra arbete att vår film sänds på TV. Vi strävade efter att göra positiv TV som alla kan ta till sig. Vår inriktning under de två sista åren på Medieteknik har varit video, ljud och musikproduktion. Alltså var valet ganska lätt, vi ville göra en film och när vi pratade med SVT i Växjö var de också intresserade att påbörja ett samarbete med oss på Medieteknik. Vi har alltså SVT i Växjö som extern uppdragsgivare, detta faktum har naturligtvis påverkat oss då vi gör en film som kommer att visas på SVT i januari 2004. Denna yttre faktor har gjort oss mer noggranna och mer resultatinriktade. Samarbete med SVT har varit mycket givande och intimt, vi har fått mycket hjälp av Rune Johnsson som är fotograf hos SVT i Växjö. Utan Runes engagemang och framåtanda hade vi inte uppnått detta resultat som vi är väldigt nöjda med.
Vår interna handledare, Paul Carlsson, har också varit till stor hjälp, han har stöttat oss och kommit med goda råd när vi kört fast. Det är Paul som kommer att examinera oss
Att göra en dokumentär som är tänkt att visas på TV har varit en stor utmaning för oss men vi såg inga hinder som skulle göra att vi misslyckades. Vi har jobbat målmedvetet för att lyckas prestera det bästa, med ett acceptabelt sevärt resultat.
Med detta arbete har vi fått offra mycket av vår fritid. Inspelningen har skett mestadels på kvällar och helger. Samtidigt har tre av våra medverkande bott i Växjöområdet så det har även inneburit många resor fram och tillbaks till Växjö. Vi är alla överens om att det har varit värt allt slit. Nu vet vi vilka misstag som vi kommer att göra i framtiden samt hur vi undviker dem.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The documentary that we have made is about four youngsters who, for one reason or another, have chosen not to prioritize school. We were already from the start of this examination job, agreeing on making a documentary film in a positive spirit. What we mean is that we wanted to make a film that is focused on a common phenomena that occurs in our society, from a objective angle. That we wanted to tell people that there are other ways to go, than the conventional life at school. At the same time we want to wash away the brand that people who has no higher education are losers, useless and with no future.
We managed to find four colourful youngsters who where very different from each other. These girls and boys have all chosen not to prioritize school. Maybe not forever, but they have made a decision to quit, not caring about, or never starting school. So the film is about why they made their decisions and what they are doing instead. We also want to show their social life, their parents and their friend’s reactions. Will they be isolated from the society when they have chosen another lifestyle? Do they have any goals? What are they doing with their new won freedom?
We want the viewer to react on one or more of the people in this film, maybe recognize that he or she knows someone that is in the same situation. Another thing that we want the audience to think about is what will happen to these young people in the future. Will they survive or will they become victims of the society?
This film is made in co-operation with SVT (Swedish National Television) and will be broadcasted in January 2004. The reason for making a film is that we want to work with film production and everything it involves. Now when the movie is done and we have made all the mistakes that can be done, we have got the experience that is needed to start a new career.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Dokumentär, Dokumentärfilm, SVT, Medieteknik, Avhopp, skoltrötta, Ungdomar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Paul Carlsson
paul.carlsson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: SVT (Sedish National Television)

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: foolfactory.pdf (93 kB, öppnas i nytt fönster)