Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josefine Iversen; Johanna Yngvesson , pp. 53. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Josefine Iversen, Johanna Yngvesson
mda98jiv@student.bth.se, mda98jyn@student.bth.se
Titel / Title: "Tar den inte kort eller?" - en studie om samspelet mellan användare och biljettautomat
Abstrakt Abstract:

Vår kandidatuppsats handlar om användning och utveckling av Kustpilens biljettautomat. Vi har, genom etnografiska metoder, studerat hur människor använder sig av biljettautomaten vid köp av en tågbiljett. För att generera designidéer och utveckla vårt designförslag har vi utgått från dessa studier. Vi har sett hur viktigt det är för användarna att få feedback på utförda handlingar. Biljettautomatens design är viktig för att uppmana kunderna till rätt användning.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General

Nyckelord / Keywords: Kustpilen, etnografiska metoder, interaktion människa-maskin, design

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Andersson, Hans Tap
bjorn.andersson@bth.se, hans.tap@bth.se
Examinator / Examiner: Mårten Pettersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00