Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anja Brander; Hanna Åkesson , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Anja Brander, Hanna Åkesson
Titel / Title: Kvinnors upplevelser efter diagnostiserad bröstcancer.
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: En av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor är bröstcancer. I Sverige diagnostiseras 15-20 kvinnor varje dag. För att kunna ge en god omvårdnad behövs det kunskap om kvinnornas olika upplevelser. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter ställd bröstcancerdiagnos. Metod: En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Fyra kategorier framkom som speglade kvinnornas upplevelser efter ställd bröstcancerdiagnos: Rädslor för döden, Kvinnans förändrade självbild, Behovet av gemenskap och samhörighet samt Tankar om framtiden.
Slutsats: För att kunna se till den unika kvinnan och hennes behov är det viktigt att ha kunskap och kännedom kring de olika upplevelserna som följer med en bröstcancerdiagnos.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bröstcancer, Hanterbarhet, Kvinnor, Känslor, Lidande, Upplevelser, Välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amanda Hellström
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: anjab_hannaa.pdf (158 kB, öppnas i nytt fönster)