Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Aandahl , pp. 125. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Hanna Aandahl
hanna.aandahl@gmail.com
Titel / Title: Tryggare Park - Åtgärdsförslag för Kroksbäcksparken ur ett trygghetsperspektiv
Abstrakt Abstract:

Kan trygghet skapas? Trygghetsfrågorna har fått ett allt större utrymme i debatten om staden. Forskningen och debatten är långt
ifrån entydig och recepten på trygghet varierar kraftigt mellan olika länder. Grovt kan de förespråkade
åtgärderna delas in i två läger: säkerhet och trygghet. ”Säkerhet” med framför allt situationell
brottsprevention med den filosofin att skadegörelse, våld och stölder leder till otrygghet, vilket i sin tur leder till att människor inte vågar ta plats i det offentliga rummet. Konsekvensen blir att de offentliga platserna mister sin sociala kontroll, och kriminalitet och otryggheten får ytterligare spelrum. ”Trygghet” förespråkar istället skapandet av en levande stad där folk vågar ta plats och på så sätt utöva en social och informell övervakning. I detta arbete undersöker jag hur tryggheten fungerar och hur den kan ökas i en otrygg park i södra Malmö -Kroksbäcksparken,

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: trygghet, säkerhet, otrygghet, brott, skydd, brottsprevention, sociala miljöer, åtgärdsförslag, trygghetsplanering, trygghetsperspektiv, Kroksbäcksparken, park, Malmö

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hcj67
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/30/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Eva Kristensson, Anette Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011aandahl.pdf (7281 kB, öppnas i nytt fönster)