Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linus Adolfsen ISRN: BTH-AMT-EX--2012/C-01--SE, pp. 64. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Linus Adolfsen
Titel / Title: Parameterstyrd tillverkning av rör för marina fartyg
Översatt titel / Translated title: Parametric manufacturing of tubes for marine vessels
Abstrakt Abstract:

Innehållet i denna rapport är ett resultat av ett moment i utbildningen till Utvecklingsingenjör i Maskinteknik. Arbetet har skett genom ett samarbete mellan Linus Adolfsen, Kockums AB och Blekinge Tekniska Högskola.

Rapporten behandlar i stort två moment, ett praktiskt och ett teoretiskt. Den första delen, den praktiska, gick ut på att finna en metod för att överbrygga steget från modell till verklighet på ett effektivt sätt. Detta resulterade i en egenutvecklad programvara som kan läsa in utdatafilen från Tribon (CAD programvara) och översätta detta till en programfil för Herber CNC 90 bockningsmaskin.

Den andra delen är teoretisk och är en analys av verksamheten utifrån perspektivet att medge förtillverkning. Resultatet blev en analys av den berörda verksamheten med förslag på hur man ska åtgärda de problem och hinder som finns idag. Det gav även stort upphov till förslag på vidare studier.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Ytfartyg, Ubåt, Förtillverkning, Rör, Bockning, CAD

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8snkgr
Program:/ Programme Utvecklingsingenjör i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 03/23/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen/Degreeproject, Bachelor of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Kockums AB, Mats Walter
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Kockums AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012adolfsen.pdf (518 kB, öppnas i nytt fönster)