Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Benjamin Bondesson / Christian Edgren , pp. 17. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Benjamin Bondesson / Christian Edgren
c_edgren@spray.se
Titel / Title: Twelvestep - Down inside
Översatt titel / Translated title: Twelvestep - Down inside
Abstrakt Abstract:

Title: Music video: Twelvestep – DownInside
Made by: Benjamin Bondesson
Christian Edgren
Tutor: Silvio Ocasic
Course admin: Peter Ekdahl
Purpose: To create a music video that we can stand, that challenges us in the creative process. And to help a struggling band with another medium to spread their music.
Goal:We intend to create a great product that is demanding and educational to us. Especially when it comes to cooperation and editing/post production.
Keywords:Music video, digital video, film

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Titel: Musikvideo: Twelvestep – Down Inside
Skapad av: Benjamin Bondesson
Christian Edgren
Handledare: Silvio Ocasic
Kursansvarig: Peter Ekdahl
Syfte: Att skapa en musikvideo vi kan stå för och som kräver mycket av oss i skapande processen. Samt att hjälpa ett kämpande band med att få ett annat medium att sprida sin musik på.
Mål: Vi avser att uppnå en snygg och bra produkt, som kräver mycket av oss och som ska lära oss mycket under skapandet. Framförallt vad det gäller samarbete och redigering/efterproduktion.
Nyckelord:Musikvideo, digitalvideo, film
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Musikvideo, digitalvideo, film, Music video, digital video

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Silvio Ocasic
silvio.ocasic@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl / Silvio Ocasic
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Benjamin Bondesson 0704-247 442
Christian Edgren 0704-832 106

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_final.pdf (67 kB, öppnas i nytt fönster)