Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Hansson; Linda Johansson; Johan Persson Samband mellan mål och belöningssystem, pp. 55. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Camilla Hansson, Linda Johansson, Johan Persson
ie00cha@student.bth.se
Titel / Title: Samband mellan mål och belöningssystem
Översatt titel / Translated title: Connection between goal and reward systems
Abstrakt Abstract:

De formella belöningssystemen för arbetarna i västra Blekinge stödjer företagens operativa mål. I åtta fall av tio finns två eller flera operativa mål knutna till belöningssystemet. I de övriga två belöningssystemen behöver endast ett av företagets operativa mål uppnås för att belöning ska utfalla. Därmed har 80 procent av de undersökta belöningssystemen ett starkt samband mellan operativa mål och belöning. Hos de övriga belöningssystemen finns ett mindre starkt samband. De flesta företagen tillämpar kollektiva belöningar till sina arbetare. Samtliga av de formella belöningssystemen genererade monetära ersättningar.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: belöning, operativa mål

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg-Söilen
kssx@iem.bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/