Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie Lundahl; Emmelie Sandberg , pp. 71. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Marie Lundahl, Emmelie Sandberg
ie99mlu@spray.se
Titel / Title: Kommunikativ ekonomistyrning och effektivitet
Översatt titel / Translated title: Communicative Mangagement Control and Efficiency
Abstrakt Abstract:

Ekonomisk information kan ses som ett instrument för att höja medvetenheten och motivationen hos anställda under förutsättning att den kan förstås och är relevant. Vilken betydelse har samspelet mellan ekonomichefen/controllern och produktionsavdelningen i tillverkande företag? Hur förmedlas ekonomiinformationen? Muntligt, via möten, face-to-face, skriftliga rapporter eller på annat sätt? Förmedlas informationen över huvudtaget? Vilken betydelse har ekonomiinformation för företagens effektivitet? Kan vi bidra till att bekräfta att det finns ett samband mellan spridning av ekonomiinformation och effektivitet?

Syftet är att undersöka om sättet att förmedla den information som kommer från ekonomistyrsystemet i form av rapporter och/eller andra sätt att förmedla informationen på, kan tänkas påverka förståelse och motivation hos individer i syfte att öka företagens effektivitet.

Vi kan med vår studie visa att det finns ett samband mellan spridning av ekonomiinformation och effektivitet i organisationer, där faktorerna kommunikation, kognition och motivation spelar en avgörande roll i sammanhanget.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Ekonomistyrning, Information, Kommuniktion, Kognition, Motivation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg, Lars Svensson
henrick.gyllberg@bth.se, lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg, Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Marie Lundahl, Alvägen 4, 37023 Hasslö, tel 0455-332897
Emmelie Sandberg, Amiralitetsg 15, 37130 Karlskrona, tel 0455-16767

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kommunikativ ekonomistyrning och effektivitet.pdf (551 kB, öppnas i nytt fönster)