Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Michael Hallberg , pp. 68. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Michael Hallberg
Titel / Title: Västra Sörhaga, Alingsås - en subtraktion och en addition
Abstrakt Abstract:

Avsikten med detta examensarbete är att utreda
möjligheterna för och föreslå lämplig bebyggelse i Västra
Sörhaga, Alingsås. Vid en första anblick ser Västra Sörhaga ut att sträcka ut sig över ett mycket stort område. Men Västra Sörhaga begränsas också av flera faktorer. Jag kommer i detta arbete visa hur den byggbara marken för bostäder reduceras av olika omständigheter och hur dessa kan återerövras.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Alingsås, Västra Sörhaga, konflikter, järnväg, koncept

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/09/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Rolf Möller
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00