Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Manoranjan Reddy Thangalla; Satish kumar Are; Saikrishna Gajjala MEE 0828, pp. 29. ING/School of Engineering, 2008.

The work

Författare / Author: Manoranjan Reddy Thangalla, Satish kumar Are, Saikrishna Gajjala
manoranjanthangalla@gmail.com, satishkumar.are@gmail.com, saikrishnagajjala@gmail.com
Titel / Title: Software Implementation of Digital filters
Översatt titel / Translated title: Implementering av digitala filter
Abstrakt Abstract:

This thesis proposes to create a MATLAB GUI (Graphical User Interface) to replace an existing laboration exercise in signal processing at Blekinge Institute of Technology. MATLAB is a matrix-based technical computing language widely used throughout the scientific, engineering and mathematical communities. A GUI provides a graphical interface
between the program and the user, facilitating ease and frequency of use. Development of a MATLAB GUI for this laboration exercise will benefit the students and increase the
awareness towards designing of digital filters.
The developed software provides an interface between audio recording and playback hardware and the user when exploring filter design parameters. This software is designed for
analyzing digital filter characteristics such as amplitude, phase and pole/zero locations which are useful in designing an appropriate filter. This can be achieved by entering arbitrary filter parameters.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna avhandling avser att skapa en MATLAB GUI (Graphical User Interface) som ersätter ett
befintliga laborationen övning i signalbehandling vid Blekinge Tekniska Högskola.
MATLAB är ett matris-baserad teknisk databehandling språk omfattande användning i hela
vetenskaplig, teknisk och matematisk samhällen. En GUI ger ett grafiskt gränssnitt
mellan programmet och användaren, vilket underlättar enkel och hur ofta. Utveckling av en
MATLAB GUI för denna laboration övning kommer att gynna eleverna och öka
medvetenhet för design av digitala filter.
De utvecklade programvara tillhandahåller ett gränssnitt mellan ljud in-och uppspelning
hårdvara och användaren när utforska parametrar filter design. Denna mjukvara är designad för
analysera digitala filter egenskaper såsom amplitud, fas och pol / noll platser som
är till nytta vid utformningen ett lämpligt filter. Detta kan uppnås genom att skriva in godtyckliga filter
parametrar.
Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: Software, Implementation, digital, filters, FIR, IIR

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 07/14/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Swartling
mikael.swartling@bth.se
Examinator / Examiner: Mikael Swartling
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Satishkumar Are : 0700406596 (phone number)
Manoranjan Reddy Thangalla: 0736305688 (phone number)
Saikrishna Gajjala: 0704285338 (phone number)

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: softwareimplementationofdigitalfilters.pdf (439 kB, öppnas i nytt fönster)