Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Catharina Ahlström; Kristina Fridensköld , pp. 56. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Catharina Ahlström, Kristina Fridensköld
mda99cah@student.bth.se, mda99kfr@student.bth.se
Titel / Title: How to support and enhance communication - in a student software development project
Översatt titel / Translated title: Hur man stöder och förstärker kommunikation - i ett studentdrivet mjukvaruutvecklingsprojekt
Abstrakt Abstract:

This report, in which we have put an emphasis on the word communication, is based on a student software development project conducted during spring 2002. We describe how the use of design tools plays a key role in supporting communication in group activities and to what extent communication can be supported and enhanced by tools such as mock-ups and metaphors in a group project. We also describe a design progress from initial sketches to a final mock-up of a GUI for a postcard demo application.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I denna rapport, som baserar sig på ett studentprojekt utfört under våren 2002, har vi fokuserat på ordet kommunikation. Vi beskriver hur användande av designverktyg kan spela en nyckelroll när det gäller att stöda kommunikation i gruppaktiviteter och i vilken utsträckning kommunikation kan stödas och förstärkas av verktyg som mockuper och metaforer. Vi beskriver också en designprogress från initiala skisser till färdig mockup av ett grafiskt användargränssnitt för en demoapplikation av en vykortstjänst.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Communication, design artifacts/tools, mock-up, metaphor, language-game, GUI, future workshop, participatory design, information, community of practice, usability test.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Betty Bergqvist, Sara Eriksén
betty.bergqvist@bth.se, sara.eriksen@bth.se
Examinator / Examiner: Mårten Petersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson AB