Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Syed Asif Abbas Bukhari; Muhammad Rahimuddin , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Syed Asif Abbas Bukhari, Muhammad Rahimuddin
sabu06@student.bth.se, mura07@student.bth.se, asifbukhari82@hotmail.com, rud777@hotmail.com
Titel / Title: E-Banking System in Pakistan
Översatt titel / Translated title: E-banksystem i Pakistan
Abstrakt Abstract:

Our this research work is based on the E-banking technology in which customers can access more accurate, quicker and rapid banking services from the computerized banking system. This system has also been adopted by the international banks as well as by the local banks in Pakistan to give efficient services to their elite customers. The purpose of our research work is carried out to unlock the significance that Pakistani banks are connected with this type of e-banking technology that is being implemented by the banks for providing the electronic services to the customers and in what extent this technology is relevant to customers. This research work will also help to determine whether the e-banking services are more efficient, accurate and rapid banking services.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vårt forskningsarbete är baserat på e-banking-teknik där kunderna kan få tillgång till mer exakt och snabbare banktjänster från det datoriserade banksystemet. Detta system har också antagits av internationella banker samt med lokala banker i Pakistan för att ge effektiv service till sina storkunder. Syftet med vår forskning utförs för att visa på den betydelse som pakistanska banker har samband med denna typ av elektroniska banktjänster teknik som håller på att genomföras av bankerna för att tillhandahålla de elektroniska tjänster till kunderna och i vilken utsträckning denna teknik är relevant för kunder. Denna forskning kommer också att avgöra om e-banktjänster är mer effektiva, korrekta och snabba banktjänster.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: E-Banking, E-Banking System, E-Banking system in Pakistan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 08/12/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Eva. Wittbom
eva.wittbom@bth.se
Examinator / Examiner: Eva. Wittbom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

House 26-A/3 Near Asrshi Mosque, Block A, Satellite Town Rawalpindi, Pakistan. 0092-51-4840388

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: e-banking system in pakistan.pdf (1129 kB, öppnas i nytt fönster)