Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Evelyn Olofsson; Angelika Makhunova , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Evelyn Olofsson, Angelika Makhunova
Titel / Title: Kulturella skillnader och problem som kan uppstå vid vård av personer med annan kulturell bakgrund - en litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: Cultural differences and problems that can occur in caring for persons with different cultural background - a literature review
Abstrakt Abstract:

Migration ökar i hela världen och det svenska samhället omformas från ett samhälle med ett fåtal etniska inslag till ett samhälle med över hundra nationaliteter, språk och många religioner. Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom. Vårdpersonal tycker att det är svårt att bedöma, förstå och vårda personer från andra kulturer. Syftet med arbetet är att belysa kulturella skillnader och problem som kan uppstå vid omvårdnad av person med annan kulturell bakgrund. En litteraturstudie gjordes och den är baserad på åtta vetenskapliga artiklar och materialet bearbetades genom en innehållsanalys. Resultatet visar att det finns kulturella skillnader och problem vid omvårdnad av personer med en annan kulturell bakgrund. Annorlunda sjukdomsbeteende, betydelse av mat, relation mellan familjemedlemmar, anhöriga och vänner, syn på könsroller, attityder till olika medicinska behandlingar och hjälpmedel präglas av kulturen. Problem och svårigheter vid omvårdnad av personer med annan kulturell bakgrund uppstår p.g.a. brist på kunskaper om olika kulturer och kommunikationssvårigheter. Resultatet visar på behov av transkulturell utbildning i vården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: multicultural nursing, transcultural nursing, migrants, ethnic, immigrants, culture, nurse-patient relationship

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Annika Mauleon Larsson
alr@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: makhunova&olofsson.pdf (1863 kB, öppnas i nytt fönster)