Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Karlsson; Victor Ek , pp. 76. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Fredrik Karlsson, Victor Ek
Titel / Title: Användbarhet för webben
Abstrakt Abstract:

Detta kandidatarbete ämnar till att ta reda på om eller hur det går att applicera teorier om användbarhet på en webbplats. För att ta reda på detta togs ett koncept på en dynamisk webbplats fram, i form av wireframes, under tre iterationer med hjälp av en iterativ designprocess. Varje iteration avslutades med en heuristisk utvärdering baserad på ett antal riktlinjer som framställts genom en genomgång av litteratur om användbarhetsprinciper. I undersökningen framkommer det att med ett bra urval av riktlinjer samt en förståelse för de användbarhetsproblem som riktlinjerna visar på, kan teorier om användbarhet appliceras på en webbplats för att göra den användbar.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Usability Engineering, Användbarhet, Människa-Dator Interaktion, Riktlinjer, Heuristisk Utvärdering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdpw7
Program:/ Programme Webbutveckling
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara och Pella Sahlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: frkc09 och pvek09 användbarhet för webben.pdf (4938 kB, öppnas i nytt fönster)