Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nela Masinovic; Bujar Zeka; Mirsad Sijecic , pp. 70. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Nela Masinovic, Bujar Zeka, Mirsad Sijecic
nela_85@hotmail.com, bujari_15@hotmail.com, mirsij@hotmail.com
Titel / Title: Högskolornas marknadsföring till gymnasieelever
Översatt titel / Translated title: Colleges marketing towards high-school students.
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: Högskolornas marknadsföring till gymnasieelever, kan högskolorna marknadsföra sig på andra sätt än de befintliga.

Författare: Nela Masinovic, Bujar Zeka & Mirsad Sijecic

Handledare: Thomas Danborg

Institution: Blekinge Tekniska Högskola, Management Högskolan.

Kurs: Kandidatarbetet i företagsekonomi, 15hp.

Syfte: Genom att studera gymnasieelevernas och syokonsulenternas uppfattning om marknadsföringen från högskolor avser uppsatsen att identifiera andra möjliga marknadsföringsmetoder högskolorna kan använda sig av, än de befintliga.

Metod: Syftet avser att besvaras utifrån kvantitativ med kombination av kvalitativ forskningsansats i form av enkätundersökningar och intervjuer. Kunskapsbidraget ämnar förse högskolornas marknadsföring med nya synsätt att marknadsföra sig mot gymnasieelever. Den primära datainsamlingen kommer ifrån individer om deltog i undersökningen, sekundärdata samlas ifrån tidigare forskning kring området. Undersökningen har genomföras med en abduktiv forskningsansats för att inte begränsas vid ett visst arbetssätt.

Teori: Teorin bygger på hur marknadsföringen kan tillfredställa konsumenternas behov. Studiens teorikapitel riktar sig mot marknadsföring, där en bild av dagens mediesamhälle presenteras, kommunikation mellan säljare och konsumenter samt olika faktorer som kan vara påverkande vid konsumenternas köpbeslut.

Slutsats: Gymnasieeleverna använder sig allt mer utav Internet då de söker information. Det är en viktig mediekanal som bör användas flitigt, samtidigt bör högskolor tänka på att ha med den informationen som gymnasieeleven oftast söker. Gymnasieeleverna samt syokonsulenterna menar att personlig kommunikation är viktig vid elevernas val av utbildning.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Marknadsföring, Högskolor, Gymnasieelever, Syokonsulenter, Public Relation, Kommunikation.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 03/16/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
tdn@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00