Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Victor Adolfsson MSE-2001-09, pp. 41. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Victor Adolfsson
victor@faust.org
Titel / Title: The State of the Art in Distributed Mobile Robotics
Översatt titel / Translated title: Forskningsframkanten inom Distribuerad Mobil Robotik
Abstrakt Abstract:

Distributed Mobile Robotics (DMR) is a multidisciplinary
research area with many open research questions.
This is a survey of the state of the art in Distributed
Mobile Robotics research. DMR is sometimes
referred to as cooperative robotics or multi-robotic
systems.
DMR is about how multiple robots can cooperate to
achieve goals and complete tasks better than single
robot systems. It covers architectures, communication,
learning, exploration and many other areas presented
in this master thesis.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Uppsatsen är en brett spektrum på vilken forskning som pågår rörande distribuerad mobil robotik, dvs hur många robotar kan samverka för att lösa uppgifter.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: Robotics, Distributed, Mobile, state of the art survey, multirobot systems, distributed artificial intelligence (DAI), multi-agent systems, cooperative robotics

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Paul Davidsson
paul.davidsson@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Adress: Victor Adolfsson
Folkparksvägen 12:24
372 38 Ronneby

Telefon: 0457-171 42
Mobil: 0709-441389

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: masterthesis20010816.pdf (721 kB, öppnas i nytt fönster)