Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linnea Svensson; Josefin Jenglér , pp. 16. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Linnea Svensson, Josefin Jenglér
Titel / Title: Kvinnans upplevelser av förlossningsdepression
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden innefattar förklaring av allmän depression och även en fördjupning av förlossningsdepression. Den innehåller även en teoretisk referensram med fyra begrepp som är livsvärld, lidande, välbefinnande och subjektiv kropp enligt Dahlberg, m.fl. (2003). Syftet med studien är att studera kvinnans upplevelse av förlossningsdepression. Metoden utgår från en kvalitativ litteraturstudie av två självbiografiska böcker skrivna av kvinnor drabbade av förlossningsdepression. Analysen som gjorts är enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultatet är uppdelat i sju olika kategorier som är; ingen anknytning till barnet, avundsjuka, otillräcklighet, skiftande sinnesstämning, dåligt samvete, störd verklighetsuppfattning och självmordstankar. I diskussionen har vi sammanvävt resultatet från kvinnornas upplevelser med vetenskaplig litteratur. Kvinnor drabbade av förlossningsdepression har symtom och upplever stämningslägen som är mycket lika varandra. Slutsatsen är att fler kvinnor med förlossningsdepression upptäcks nu och kan bli hjälpta bland annat genom användning av EPDS. Det används med framgång i Blekinge och hade varit bra som mål att användas i hela Sverige.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Förlossningsdepression, kvinnors, upplevelser, självbiografi, kvalitativ, litteraturstudie

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: linneas_josefinj.pdf (384 kB, öppnas i nytt fönster)