Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Thina Svensson; Anna-Karin Åberg , pp. 21. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Thina Svensson, Anna-Karin Åberg
Titel / Title: Betydelsen av information och bemötande vid barns cancersjukdom
Översatt titel / Translated title: The meaning of information and encountering at childrens cancer disease
Abstrakt Abstract:

Att bli inlagd på sjukhus är för de flesta barn en ny upplevelse. För barnet kan sjukhusmiljön orsaka smärtsamma upplevelser som kan vara mycket svåra att hantera. Innan barnet har fått ett fullt utvecklat språk använder de leken som kommunikationssätt. Barn använder informationen som ett intellektuellt stöd för att hjälpa sig själva att klara av cancersjukdomen. Att undersöka betydelsen av bemötande och information till barn i olika utvecklingsstadier samt deras föräldrar och syskon i samband med cancersjukdom var syftet med studien. En litteraturstudie har gjorts. Författarna till föreliggande arbete har bearbetat materialet genom en innehållsanalys. Resultatet visade att när barnen hade kunskaper om deras cancersjukdom och dess behandling blev det lättare för dem att klara av situationen. Det visade därmed att information till barnen var betydelsefull. Det var också av betydelse för barnen att bli bemötta som speciella istället för att bli bemötta som normala.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barn, cancer, bemötande, information, syskon, föräldrar, lek, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Heléne Jonsson
Examinator / Examiner: Arne Rehnsfeldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (122 kB, öppnas i nytt fönster)