Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Falkenback; Emil Numminen , pp. 57. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Fredrik Falkenback, Emil Numminen
ie98ffa@student.bth.se, ie98enu@student.bth.se
Titel / Title: TETRA? - En uppsats om valet av nationellt kommunikationssystem för "Blåljusmyndigheterna"
Översatt titel / Translated title: TETRA? - A thesisabout the choice of a national communications system for "Public safety" authorities
Abstrakt Abstract:

Problemformulering:
Statskontoret har fått i uppdrag att upphandla ett nytt kommunikationssystem för landets Ambulans, Polis och Räddningstjänsten. Utredningar såsom SOU 1998: 143 har pekat på att TETRA skall väljas. Man kan dock diskutera valet av kommunikationssystem utifrån argumentet att det nya kommunikationssystemet skall skapa mervärde. Detta mervärde kan man tänka endast skapas vid krissituationer. Det är då som fokuset skiftar från kostnader till funktionalitet och de värden man kan spara. Frågan är bara hur ofta kriser och onormala händelser inträffar samt vilka andra påverkbara problem som finns. Sannolikheten att katastrofer inträffar är ofta mycket överdrivna av människan. Även olika typer av trånga sektioner kan begränsa en räddningsinsats.

Syfte:
Uppsatsens syfte är att undersöka om Ambulans, Polis och Räddningstjänst i Karlskrona/Ronneby kan bedriva sin verksamhet med ett UMTS system för kommunikation, utifrån ett funktionalitets perspektiv, istället för ett TETRA system.

Metod:
Teknisk jämförelse och en fallstudie hos Ambulans, Polis och Räddningstjänst.

Slutsatser:
Vi anser att den nyckelskillnad TETRA har, nod till nod, inte har den betydelsen, att UMTS inte skulle kunna ses som ett alternativ till TETRA. UMTS blir även en mer kostnadseffektiv lösning för samhället.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: Nod till nod, Uppkopplingstid, Täckning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Fredrik Falkenback
Folkparksvägen 11:33
372 38 Ronneby
Tel: 0457-126 97
Mobil: 070-598 26 97

Emil Numminen
Älgbacken 1
372 34 Ronneby
Tel: 0457-100 16
Mobil: 070-985 91 19

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: tetra.pdf (879 kB, öppnas i nytt fönster)