Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marcus Thell; Jiottis Valsamidis , pp. 47. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Marcus Thell, Jiottis Valsamidis
math05@student.bth.se
Titel / Title: Sökmotorsannonsering – Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen
Översatt titel / Translated title: Search engine advertising – The incitements behind a company’s strategic choice of the channel
Abstrakt Abstract:

Vårt syfte är att ur ett marknadsföringsstrategiskt perspektiv undersöka och förstå
drivkrafterna till varför företag väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin mix av
marknadsföringskanaler.

Vi har genom tre stycken kvalitativa intervjuer försökt identifiera varför företag
väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin marknadsföring. Dessa intervjuer bestod
av ett företag som använder sökmotorsannonsering, ett företag som använt sig av
sökmotorsannonsering och ett expertföretag som dagligen arbetar med både
sökmotorsannonsering och sökmotorsoptimering.

Sökmotorsannonseringen egenskaper är användbara och flexibla och kan anpassas
för att kunna uppnå den tänkta strategiska målsättningen eller användas som ett komplement
till företagens övriga marknadsföring. Vi har funnit ett samband mellan kanalens egenskaper
och de bakomliggande drivkrafterna ett företag kan ha. Vi har analyserat utifrån ett
marknadsföringsstrategiskt perspektiv och har förstått varför företagen väljer att implementera
sökmotorsannonsering i sin marknadsföringsmix. Det framkommer i vår analys att
sökmotorsannonseringens låga kostnad och kanalens användarvänlighet kan bidra till en
effektiv marknadsföring. Vilken målsättning företaget än har påstår vi att kanalen kan
anpassas och justeras efter de önskemål företagen har, och detta är ett resultat av
sökmotorsannonseringen enkla användargränssnitt. Men vi har också sett att företagens
kännedom och kunskap om kanalen är direkt kopplad till de resultat de når med
sökmotorsannonseringen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Internet, marknadsföring, sökmotorer, 4P

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 03/14/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell, Marie Hemming
marie.aurell@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell, Marie Hemming, Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Milou Communications AB, Park Inn, Get Updated
Anmärkningar / Comments:

Marcus Thell: 0708-773711
Jiottis Valsamdis: 0768-257533