Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therése Hagman; Nathalie Sigvardsson , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Therése Hagman, Nathalie Sigvardsson
Titel / Title: Upplevelsen av en förlossningsdepression
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: En förlossningsdepression är en sorts depression som drabbar var åttonde nyförlöst kvinna successivt inom de tre första månaderna till ett år. Kvinnans förlossningsdepression är inte endast ett problem för kvinnan själv utan även för hela familjen. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att insjukna i en förlossningsdepression närmaste året efter förlossningen. Metod: Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats och grundas på två självbiografiska böcker, där kvinnorna berättar om sina upplevelser av sin förlossningsdepression. Resultat: Innehållsanalysen av de två böckerna resulterade i sex kategorier; förtvivlan och rädsla, upplevelsen av att inte kunna älska barnet, skuld, bristande självkänsla, avundsjuka och självmordstankar. Slutsats: Slutsatsen är att fler kvinnor drabbas av en förlossningsdepression än vad som är allmänt känt. När en kvinna drabbas av en förlossningsdepression så förändras hela hennes livsvärld. Det är viktigt att ha kunskap och förståelse för kvinnornas upplevelser av att insjukna i en förlossningsdepression. Uppmärksammas kvinnans situation tidigt, kan kvinnorna få bättre hjälp och mamma-barn-relationen hinner inte försämras. Dessutom minskar risken att förlossningsdepressionen leder till en förlossningspsykos.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Förlossningsdepression, Litteraturstudie, Livsvärld, Postpartumdepression, Självbiografi, Upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/01/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thereseh_nathalies.pdf (145 kB, öppnas i nytt fönster)