Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Urban Jakobsson FEC007, pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Urban Jakobsson
ie00uja@student.bth.se
Titel / Title: Sambandet mellan aktiens omsättningsvolym och avkastning
Översatt titel / Translated title: The correlation between the stocks turnover volume and the return
Abstrakt Abstract:

Syfte/Purpose
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan aktiens omsättningsvolym och dess avkastning under olika marknadsförutsättningar./The purpose with this essay is to observe the correlation between the stock turnover volume and the return under different situations on the market.

Metod/Method
Den metod som jag har använt mig av är en kvantitativ undersökning. Genom att utföra en kvantitativ undersökning har jag gjort det möjligt att undersöka ett stort antal aktier. Jag har jämfört utvecklingen av 60 stycken, slumpmässigt utvalda, aktier vid både en positiv samt negativ trend av index./The method that I have used is a quantitative study. By execute a quantitative investigation I have been able to study a large amount of different stocks. I have examined 60, randomly picked, stocks during both positive and negative trend of index.

Slutsatser/Result
I en negativ trend kan det löna sig i att investera i en aktie som har låg omsättning. Aktier med låg omsättning tenderar att klara av en nedgång i index bättre än de aktier som har hög omsättning./ The study shows that, when the market is negative, it’s better to invest in a stock with low turnover. Stocks with low turnover tend to manage, a falling market, better than the stocks with high turnover.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Effektiv marknad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 06/16/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Urban Jakobsson 0705542154

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidat.pdf (326 kB, öppnas i nytt fönster)