Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Gezim Pirku; Kreshnik Goga Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits, pp. 40. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Gezim Pirku, Kreshnik Goga
Titel / Title: Affärsmodellen kring ett Community
Översatt titel / Translated title: The business model around a Community
Abstrakt Abstract:

Abstrakt

Titel: Affärsmodellen kring ett Community

Författare: Gezim Pirku & Kreshnik Goga

Handledare: Gunnar Ågren

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng

Syfte: Syftet med vårt arbete är först och främst att undersöka vad aktuell teori säger om affärsmodeller för traditionella respektive Community företag. Sedan skall vi bestämma om teorier av ett Community företag stämmer med ett verkligt Community.

Metod: Kvalitativ datainsamling för den teoretiska delen och frågeformulär för den empiriska undersökningen.

Slutsats: Vi fann att skillnaderna i vad teorierna säger om Communitys och ett riktigt Community inte är stora utan man tar till sig de strategier som teorierna beskriver.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Abstract

Title: The business model around a Community

Authors: Gezim Pirku & Kreshnik Goga

Supervisor: Gunnar Ågren

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits.

Purpose: The purpose with our bachelor thesis is to do a research of what present theories say about business models for traditional and community companies. Also we are to decide if the theories of a community fit with the research from a real community business.

Method: Qualitative data collection for the theory thesis and survey for the analysis.

Summary: We came to the conclusion that there are no differences between what the theories has to say about the community and the real community business.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Community, businessmodells, Lunarstorm

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 02/13/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Ågren, Marie Aurell
gag@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Ågren, Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00