Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Thomas Larsson; Ola Svensson , pp. 33. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Thomas Larsson, Ola Svensson
it99tla@student.bth.se och it99osv@student.bth.se
Titel / Title: INTRANÄT - Ett medium för kommunikationsverktyg
Abstrakt Abstract:

This report explains how different communication tools can be used in a company?s intranet. It gives a short description of the different parts in an intranet and their field of application, and what communication means. It?s only the communication tools that the company uses that we are illuminating in this report. The investigation in this report is done like a case study on a company in Lund, were some carefully chosen people answered some interview questions. The answers that we got from our interview have been compared to the theories that weave collected about communication in an intranet. The most important results of the reports conclusions are that the company uses communication tools almost like they are described in the theory. Though there are some functions in some of the tools that are not used by the company.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna rapport tar upp hur olika kommunikationsverktyg kan utnyttjas i ett företags intranät. Det ges en kort beskrivning av ett intranäts olika delar och dess användningsområde samt vad kommunikation innebär. Det är endast de kommunikationsverktyg som företaget använder sig av som belyses i rapporten. Rapportens undersökning är gjord som en fallstudie på ett företag i Lund, där ett antal noggrant utvalda personer har fått svara på intervjufrågor. Svaren på intervjufrågorna har jämförts med insamlad teori inom området kommunikation i intranät. Viktigaste resultaten som framkommer av rapportens slutsatser är att företaget på det stora hela använder kommunikationsverktygen i intranät på så sätt som de beskrivs i teorin Dock finns det funktioner i vissa kommunikationsverktyg som företaget inte använder sig av.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing

Nyckelord / Keywords: Intranät, Kommunikationsverktyg

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsteknologiutbildning/Information Technology
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johanna Töenquist
johanna.tornquist@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: AstraZeneca
Anmärkningar / Comments:

Thomas Larsson 0457-17750 eller 0709-368025

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete version slutgiltlig version.pdf (243 kB, öppnas i nytt fönster)