Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åse Larsen; Tove Mantzakanis MSC:2003:19, pp. 44. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Åse Larsen, Tove Mantzakanis
ase67larsen@yahoo.se, tmantzakanis@yahoo.com
Titel / Title: System Usability - a case study at the County Council of Blekinge
Översatt titel / Translated title: System Användarvänlighet - en fallstudie på Landstinget Blekinge
Abstrakt Abstract:

The human factor constitutes a major element in the interaction with computers and computer systems. Responding to cognitive, social and organisational issues, the user of a system becomes an important part in system design, which earlier was paid very little attention to. These are the basics in the field of Human Computer Interaction (HCI) developed in order to enhance computer system usability. The theoretical framework applied our thesis is thus based on the principles of Human Computer Interaction.

This thesis includes a case study at the e-commerce project at the County Council of Blekinge. We have chosen to focus on system development, technical and organisational approach within the e-commerce project. Our research is based on project documentation, literature and interviews with users of the system. The conclusion of our thesis shows that system usability is achieved within the system development and organisational approach. Within the technical approach verification of system usability cannot be made.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den mänskliga faktorn utgör ett viktigt element vid interaktionen mellan datorer och datorsystem. Sett utifrån ett kognitivt, socialt och organisatoriskt perspektiv utgör användarna därför en mycket viktig del av system design, vilket tidigare inte alltid uppmärksammats. Detta är grunden i Human Computer Interaction HCI, en vetenskap som har vuxit fram för att förbättra system användarvänlighet. I vår rapport har vi baserat vårt teoretiska ramverk på principer från HCI.

Vår uppsats inkluderar en fallstudie av ett e-handelsprojekt som drivs av Landstinget Blekinge. Vi har studerat hur man involverat användarna i projektet och systemets implementering från ett systemutvecklings, tekniskt samt organisatoriskt perspektiv. Vår undersökning är baserad på projektdokumentation, litteratur och intervjuer av projektledare samt systemets användare. Vår slutsats visar att man genom projektet uppnått användarvänlighet från ett systemutvecklings samt organisatoriskt perspektiv. Användarvänlighet från ett tekniskt perspektiv kan däremot inte verifieras.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Human Computer Interaction, System Design, System Development, Soft System Methodology, System Usability

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Guohua Bai,
guohua.bai@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: The County Council of Blekinge, The e-commerce project

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: masterthesis.pdf (345 kB, öppnas i nytt fönster)