Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Rasmussen; Marie Robé , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Daniel Rasmussen, Marie Robé
Titel / Title: Vårdpersonals uppfattning om munvård – Litteraturstudie –
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Munvård är en viktig del av omvårdanden för patienters välbefinnande. Daglig rengöring av tänder och munhåla är grunden till att förebygga olika sjukdomstillstånd. Undersökningar visar att kunskapen om munvård är låg hos vårdpersonal.
Syfte: Syftet med studien är att belysa vårdpersonals uppfattning om munvård.
Metod: En litteraturstudie har gjorts där fem artiklar ingår. En kvalitativ analysmetod har använts.
Resultat: Resultatet visar på att vårdpersonal har uppfattningen att de fått för lite utbildning i munvård men att de ändå prioriterar munvård högt. Vårdpersonals utbildning har betydelse för hur de upplever att utföra munvård.
Slutsats: Det behövs mer utbildning för vårdpersonal i området munvård och en manual för hur de ska utföra munvård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: munvård, munhälsa, vårdpersonal, omvårdnad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/08/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070528_danielr_marier_2.pdf (147 kB, öppnas i nytt fönster)