Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Limberg Maria; Helena Olofsson; Madeleine Persson , pp. 102. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Limberg Maria, Helena Olofsson, Madeleine Persson
maria.limberg@comhem.se
Titel / Title: Exploring the Congruence between Reward Systems and Strategy - A Competetive Perspective
Översatt titel / Translated title: Undersökning av förhållandet mellan belöningssystem och strategi
Abstrakt Abstract:

Purpose: With this thesis our aim is, with both a theoretical and empirical perspective, to investigate the relationship between companies’ formal reward system and how they position themselves amongst their competitors.

Method: Theories are used to design the test model, and are applied using a deductive approach. When modifying the test model, an inductive approach is applied.

Conclusion: We have not found a relationship between reward systems and strategy within the Swedish clothing industry. Rather, the relationship is between how the participating companies reward and the business that they are in.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna uppsats utforskar förhållandet mellan belöningssystem och strategi. Vårt syfte är att ifrån både ett empiriskt och teoretiskt perspektiv undersöka förhållandet mellan företags formella belöningssystem och hur de positionerar sig bland sina konkurrenter.
Vi har skapat en modell utifrån teorier och då använt oss av ett deduktivt angreppssätt. När vi sedan har modifierat testmodellen har vi använt oss av ett induktivt angreppssätt.
Vi har inte hittat något samband mellan belöningssystem och strategi inom den svenska klädesindustrin. Istället finns det ett samband mellan själva industrin och hur företagen belönar.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\International Business

Nyckelord / Keywords: Rewards, Strategy, Competetive, Management Control

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Alsén Göran, Lövstål Eva
elo@bth.se
Examinator / Examiner: Alsén Göran, Lövstål Eva
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: strategyandreward.pdf (575 kB, öppnas i nytt fönster)