Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Lundin; Robert Dalstam BTH-AMT-EX—20101C-01-SE , pp. 103. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: Christian Lundin, Robert Dalstam
christian.lundin82@gmail.com, Robert.Dalstam@bredband.net
Titel / Title: Konstruktion av hisslås
Översatt titel / Translated title: Elevator lock construction
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet ”Konstruktion av hisslås” som utförts på avdelningen för maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Nami lift AB i Tollarp.
Dagens hisslås köper Nami av en leverantör som nu blivit uppköpta av Namis konkurrent. Därför vill de undersöka om det finns en möjlighet att tillverka egna lås till ett billigare pris. Önskemålet var att låset skulle vara en elektromekanisk konstruktion som drivs av en solenoid och låset måste uppfylla de säkerhetskrav som finns för hissar. Vi tog fram fyra olika koncept som vi utvärderade och sen valde ett förslag att gå vidare med. Från början var det tänkt att flera utav delarna skulle tillverkas i Namis stansmaskin. Så småningom insåg vi att det var smidigare att istället lägga ut denna tillverkning på laserskärning hos underleverantör. Med laserskärning så uppnås en bättre precision och man slipper efterbearbetning. Nami ska dock montera låsen själva.
Arbetet har utförts efter Fredy Olssons metoder för integrerad produktutveckling som är indelad i två olika faser, principkonstruktion och primärkonstruktion.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General
Maskinteknik - Mechanical Engineering\Structural Mechanics
Nyckelord / Keywords: Konstruktion, hisslås, hiss, lås

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ftn6j
Program:/ Programme Utvecklingsingenjör i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 04/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen/Degreeproject, Bachelor of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Nami Lift AB
Anmärkningar / Comments:

Christian - 0709520837
Robert - 0708619759