Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bodil Carlson; Mikael Hugosson , pp. 47. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Bodil Carlson, Mikael Hugosson
alva-bodil@telia.se, mihug@netatonce.net
Titel / Title: Mystery Shopping - en studie av franchisekedjor i Sverige
Översatt titel / Translated title: Mystery Shopping - a Study of Franchise Chains in Sweden
Abstrakt Abstract:

Titel: Mystery Shopping - en studie av franchisekedjor i Sverige

Författare: Bodil Carlson och Mikael Hugosson
Handledare: Thomas Michel, Universitetslektor, IEM

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi 10 poäng, FEC007
Institution: Institutionen för Ekonomi och ManagementSyfte: Trots att Mystery Shopping tillägnas relativt stor uppmärksamhet i massmedia finns det idag ingen forskning med inriktning mot företagsekonomi. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad medvetenhet om Mystery Shopping, kartlägga dess förekomst samt försöka besvara frågan huruvida Mystery shopping är en vedertagen teknik för kvalitetskontroll i serviceföretag.


Metod: Studien genomfördes i två steg, en förstudie med ett Mystery Shoppingföretag samt en huvudstudie inriktad mot svenska franchisekedjor. Den definierade målpopulationen bestod av 44 franchisegivare Av dessa besvarade 29 företag enkäten.


Slutsatser: Av de 29 tillfrågade företagen hade 22 kännedom om Mystery Shopping. Sju företag uppgav dessutom att de använde metoden idag. Samtliga hade en klart uttalad positiv attityd till konceptet.

Resultatet visar att Mystery Shopping förekommer i svenska franchisekedjor, men inte i den omfattning att metoden kan anses som allmänt vedertagen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Mystery Shopping, Mystery Shoppers, Anonyma kunder, Kvalitet, Kvalitetsuppföljning, Kvalitetskontroll, Kvalitetsmätning, Quality Control

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Michel
thomas.michel@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Bodil Carlson: 0705-749104
Mikael Hugosson: 0733-699 700

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: attgz4cs (322 kB, öppnas i nytt fönster)