Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Teo Holmbom Larsen , pp. 35. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Teo Holmbom Larsen
Titel / Title: Google Kalender ur ett hjälpmedelsperspektiv
Abstrakt Abstract:

Studien undersökte om, och hur, Google Kalender kan användas som hjälpmedel för vuxna individer med ADHD. Syftet var att öppna upp för en diskussion om medieteknik som hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder.
En sammanfattning av tillgänglig litteratur och forskning presenterade bakgrundsfakta kring ADHD, operativsystemet Android och Google Kalender. Via programvarutestning, i form av fri testning, testades och analyserades tjänsten Google Kalender utifrån de svårigheter individer med ADHD upplever. Resultaten visar att Google Kalender kan underlätta planering, tidsuppfattning, ihågkommande och framförhållning. Vidare forskning inom ämnet bör bedrivas för att vetenskapligt fastställa resultaten i undersökningen.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science
Nyckelord / Keywords: ADHD, neuropsykiatriska funktionshinder, hjälpmedel, Google Kalender, Google Calendar, kalender

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xkjcn
Program:/ Programme Webbutveckling
Registreringsdatum / Date of registration: 08/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: teho09-houn-8xkjcn-kandidatarbete.pdf (258 kB, öppnas i nytt fönster)