Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carl Björk; Per Salomonsson MSE-2004-31, pp. 43. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Carl Björk, Per Salomonsson
pt00cbj@student.bth.se
Titel / Title: Creating Interface-Controllers using Model Driven Architecture
Översatt titel / Translated title: Skapande av Interface-Controllers med hjälp av Model Driven Architecture
Abstrakt Abstract:

In this thesis we will examine a telecom industry case, where combining synchronous and asynchronous interfaces causes problems.
A solution to the problem is being presented in form of an interface controller framework that is based on patterns of common functionality of interface controllers.
The solution is implemented using four different implementation methods (Java, Erlang, XDE, Executable UML), and compared in lines of code, performance and throughput.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I rapporten undersöks ett fall i telekominudstrin, där kombinerandet av synkrona och asynkrona interface orsakar problem.
En lösning på problemet är presenterat i form av ett framework för interface controllers som är baserat på mönster som beskriver den gemensamma funktionaliten i interface controllers.
Lösningen är implementerad med hjälp av fyra olika implementeringsmetoder (Java, Erlang, XDE och Executable UML), där rader kod och prestanda jämförs.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: MDA, Executable UML, Interface Controllers

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 12/09/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Häggander
Daniel.Haggander@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson AB, Region Syd
Anmärkningar / Comments:

pt00cbj@student.bth.se
pt00psa@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: masterthesis.pdf (253 kB, öppnas i nytt fönster)