Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronica Andersson; Cecilia Wernersson , pp. 53. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Veronica Andersson, Cecilia Wernersson
Titel / Title: Individuell lönesättning som styrmedel - en jämförelse mellan praktiken och några teoretiskt fastställda faktorer.
Översatt titel / Translated title: Individual wage determination as a mean of control ? a comparison between practise and some theoretically established factors.
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet är att se om de verksamheter som säger att de tillämpar individuell lönesättning, verkligen gör det?

Metod: Vi har valt att göra en uppsats med både kvantitativ och kvalitativ inriktning. Underlaget för undersökningen har varit intervjuer med 19 respondenter i fyra olika verksamheter.

Slutsatser: I tre av de fyra fall vi undersökt kan vi konstatera att den individuella lönesättningen inte fungerar.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Individuell lönesättning, styrning, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: andersson och wernersson c-uppsats.pdf (275 kB, öppnas i nytt fönster)