Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Danny Regnér; Stefan Valthersson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Danny Regnér, Stefan Valthersson
Titel / Title: Livskvalitét hos personer med multipel skleros - En litteraturöversikt
Abstrakt Abstract:

Idag lever ett stort antal människor med Multipel Skleros (MS) av varierande grad i Sverige. MS påverkar livskvaliteten negativt genom att personen kan få koordinationsstörningar, känselnedsättning, miktionsbesvär samt problem med gångfunktionen och den sexuella funktionen. Det finns många studier gjorda på livskvalitet hos personer med MS men dock ingen gemensam litteraturöversikt och sammanställning av dess resultat. Syftet med studien var att analysera den hälsorelaterade livskvaliteten hos personer med MS utifrån granskning och sammanställning av studier där mätinstrumentet MSQOL-54 använts. En litteraturöversikt med fem studier har genomförts där det kvantitativa mätinstrumentet MSQOL-54 använts. Inom fysisk funktion, rollfunktion fysiks orsak, energi, generell hälsa, lidande, generell livskvalitet, vitalitet och sexuell tillfredställelse visar studierna en försämrad livskvalitet hos personer med MS. En god livskvalitet upplevs inom områdena smärta, social funktion, kognitiv funktion, sexuell funktion samt emotionell och mental hälsa. Resultatet visar även att en svårare grad av MS påverkar den samlade livskvaliteten negativt, men att smärta är en av de upplevelser som bidrar minst till en livskvalitetsförsämring hos personer med MS.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Livskvalitet, MSQOL-54, Multipel, Skleros, mätinstrument

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helen Persson
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dannyr_stefanv.pdf (253 kB, öppnas i nytt fönster)