Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rikard Leino; Linda Magnusson , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Rikard Leino, Linda Magnusson
Titel / Title: Att vara besökare – I Röda Korsets besöksverksamhet
Abstrakt Abstract:

Röda Korset i Karlskrona bedriver besöksverksamheten i Karlskrona, med syftet att lindra äldres ensamhet med hjälp av frivilliga besökare. Efter förfrågan från Röda Korset fick författarna möjlighet att göra en utvärdering av deras besöksverksamhet. Syftet med denna studie var att utifrån den frivillige besökarens perspektiv, utvärdera värdet av besöken för den frivillige besökaren i Röda Korsets besöksverksamhet, i Karlskrona kommuns särskilda boende. För att få svar på frågan utifrån besökarens perspektiv gjorde författarna intervjuer med hjälp av semistrukturerade frågor. Det som framkom visade att besökarna kände sig behövda. De kunde lindra både sin egen och sin besökspersons ensamhet genom besöket. De upplevde ömsesidig glädje med sin besöksperson. Många fick genom besöket något att göra och därmed en meningsfull vardag.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Röda Korset, besöksverksamhet, besökare, frivilligt arbete

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/25/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rikardl_lindam_2.pdf (591 kB, öppnas i nytt fönster)