Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonny Karlsson Öhgren , pp. 36. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Jonny Karlsson Öhgren
mda99jkr@student.bth.se
Titel / Title: Sjukvårdsrådgivningen i Karlshamn, Blekinge Län, - Från utredning till verklighet, om processen att införskaffa ett system
Översatt titel / Translated title: Sjukvårdsrådgivningen i Karlshamn, Blekinge Län, - From investigation to reality, about the process of implementing a system
Abstrakt Abstract:

This Batchelor?s Thesis concerns 20 points at the MDA-program (People, Computers and Work) at Blekinge Institute of Technology in Ronneby, Sweden. 10 points concerns Computer Science and 10 points Human Work Science.

The thesis is about the process of starting a new department of Blekingesjukhuset [Blekinge Hospital] in Karlshamn, Blekinge called Sjukvårdsrådgivningen [Health Care Advice Bureau]. The thesis starts with a description of the ethnographical methods used, followed by the process of establishing the department.

In this new department, the nurses are using a computer based system called Teleråd, developed by TietoEnator. The thesis takes up the issues of how the department uses this system today and concerns what ?user-friendliness? is. The end of the thesis contains an evaluation of the visions of the founders of the new service and how/if the visions have become reality.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: TietoEnator, Sjukvårdsrådgivningen, Användarvänlighet, Användbarhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara, Kerstin Ådahl
pirjo.elovaara@bth.se, kerstin.adahl@bth.se
Examinator / Examiner: Pirjo Elovaara, Kerstin Ådahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete abc002vslutversion11.pdf (232 kB, öppnas i nytt fönster)