Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magdalena Samuelsson; Christina Wahlberg , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Magdalena Samuelsson, Christina Wahlberg
Titel / Title: Kvinnors upplevelser av komplicerad förlossning
Abstrakt Abstract:

Att vänta och föda barn beskrivs som en av de viktiga övergångsperioderna i livet och innebär ofta en personlig utveckling för den födande kvinnan. Då graviditeten och förlossningen av någon anledning kompliceras, kan denna process störas, och kvinnan kan istället få både fysiska och psykiska men i efterförloppet. Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av en komplicerad förlossning. Metoden var en granskning i form av en innehållsanalys av sju artiklar som utgjordes av fyra kvalitativa och tre kvantitativa studier. De kvantitativa studierna bearbetades som en kartläggning och utgjorde komplement till resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen av de kvalitativa studierna. Resultatet visar att kvinnorna primärt upplever rädsla när de förstår att förlossningen kommer att bli komplicerad. De känner trygghet när de möter kompetent personal. När de ej blir bekräftade, utan upplever sig som varande en komplikation, känner de stress, förlorar kontrollen och blir rädd för att bli skadad eller att dö. Slutsatsen är, att när de födande kvinnorna känner närvaro av barnmorskan, blir sedda och bekräftade av henne och känner stöd från sin partner, klarar de lättare de påfrestningar som uppstår vid komplicerad förlossning.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: komplicerad förlossning, upplevelser, kvinnor, omvårdnad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/18/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sten Isovaara
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kvinnors_upplevelser_av_komplic_ht06.pdf (3068 kB, öppnas i nytt fönster)