Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Nerde; Roger Ohlsson , pp. 36. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Mattias Nerde, Roger Ohlsson
mattias.nerde@telia.com, roggan@bigfoot.com
Titel / Title: Bringing Usability into a community for the inner soul
Abstrakt Abstract:

Many software-developing projects start out with one person?s vision. In many of these projects, there is the problem of diverging from that first vision. Especially if the vision is built up during a long period of time. The vision becomes so strong, that even obvious usability aspects are forgotten or neglected.

This bachelor thesis describes the problem of the customer, project leader and the dedicated founder being the same person. Also, we present the problem of following usability rules when designing for an unknown group of users in the Internet. The project task was to develop an Internet based community where the user is a leader of some kind.

We will also show the benefits of involving the software developers in discussions concerning design and usability. This and the developing of mock-ups influenced the developers to take a little step away from traditional technical thinking and focused more on the user and the user?s need.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Många projekt och produkter startar med en persons vision. Men i vissa fall av dessa projekt så är det svårt för den personen att gå vidare från den första visionen, d.v.s. att personen i fråga har svårt att låta andra ändra på den så att den stämmer överens med verkligheten. Speciellt om visionen har byggts upp under en lång period. Visionen blir så stark att till och med uppenbara förändringar till det bättre glöms bort eller ratas.
Det här kandidatarbetet beskriver problemet med att kunden, grundaren och projekt ledaren är en och samma person.
Vi presenterar även en del användare problem som kan uppkomma när man designar för en obestämbar grupp användare på Internet. Uppgiften vi hade var att utveckla ett Internet baserat Community som vänder sig till olika sorters ledare.
Vi kommer även att ta upp fördelarna med att låta utvecklarna/programmerarna vara med i design diskussionerna. Detta, samt våra mock-uper influerade utvecklarna att ta ett steg ifrån traditionellt tekniskt tänkande till att fokusera mer på användaren och dennes behov.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Usability, Community, Internet, Software development, Design process, Organizational problems, User

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Philippe Rouchy, Hans Kyhlbäck
Philippe.Rouchy@bth.se, hans.kyhlback@bth.se
Examinator / Examiner: Yvonne Dietrich
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Keeh

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: