Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Paola Dahlström; Jenny Gustafsson , pp. 26. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Paola Dahlström, Jenny Gustafsson
Titel / Title: Attityder till alkohol- och spelmissbruk
Abstrakt Abstract:

Spel roar människor och ett glas vin till maten kan ses som harmlöst. Trots detta hamnar en del människor i både spel- och alkoholmissbruk En aspekt som kan ses som värdefull i detta sammanhang är vilka attityder människor har gentemot alkohol- och/eller spelmissbruk, går det att urskilja en skillnad i dessa attityder? Studiens syfte var att, utifrån hur attityder uppkommer, attitydförändring, Eriksons utvecklingsteori samt andra psykologiska förklaringsmodeller klargöra attityder till alkohol- och spelmissbruk. Dessutom var syftet att förklara bakomliggande psykologiska faktorer till dessa attityder. En enkätundersökning med 48 stycken deltagare har använts för att uppnå detta. Det har framkommit ur resultatet att människor har en mer negativ attityd gentemot alkoholmissbruk samt det anses som allvarligare än ett spelmissbruk. Detta resultat kan även kopplas till de teorier som har använts för studiens syfte.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Attityder, alkoholmissbruk, spelmissbruk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00