Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Limberg; Helena Olofsson; Madeleine Persson , pp. 45. MAM/Sektionen för Management, 2003.

The work

Författare / Author: Maria Limberg, Helena Olofsson, Madeleine Persson
Titel / Title: Kollektiv belöning som motivationsfaktor
Abstrakt Abstract:

Hypotes:Ett kollektivbaserat belöningssystem fungerar ej som motivationsfaktor på ett stort tillverkande företag inom verkstadsindustrin.

Syfte: Med detta kandidatarbete vill vi bidra till ökad förståelse och kunskap om den inverkan ett kollektivbaserat belöningssystem kan ha på de anställdas motivation.

Metod: I studien har den kvalitativa metoden använts och problemet har studerats utifrån de anställdas perspektiv. Vi har genomfört en fallstudie och vårt fallföretag är ett stort tillverkande företag inom verkstadsindustrin. För att samla in vår empiri har vi valt att använda semistandardiserade djupintervjuer.

Slutsats:Vår studie bekräftar hypotesen.

Denna studie, anser vi, har medfört en ökad förståelse för de svårigheter som finns att med ett kollektivt belöningssystem motivera samtliga anställda. Följaktligen anser vi också att det ökar kunskapen om de svårigheter som finns att utforma ett belöningssystem som ger önskvärd effekt.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: belöning, motivation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 11/23/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Söilen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kollektiv belöning.pdf (311 kB, öppnas i nytt fönster)