Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Birgitta Elmgren; Jan Jonasson Viétor; Senada Salcin , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Birgitta Elmgren, Jan Jonasson Viétor, Senada Salcin
Titel / Title: Vårdarens kvaliteter och patientens välbefinnande inom den palliativa vården
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning: Många människor dör på en institution av något slag. Dessa människor har rätt att förvänta sig bästa möjliga välbefinnande under den sista tiden av sitt liv. För vårdaren som arbetar inom den palliativa vården ställer detta stora krav. Studiens syfte var att belysa de kvaliteter hos vårdaren som kan medföra välbefinnande för patienten i den palliativa vården. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar att, förmågan att ingjuta hopp och stärka patientens resurser, ett empatiskt förhållningssätt och förmågan att skapa förtroende och närhet är de kvaliteter som vårdaren bör besitta för att kunna bistå patienten. Diskussionen visar att sättet som vårdaren bemöter patienten är väsentligt for patientens välbefinnande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Palliativ vård, vårdare, patient, hopp, empati, närhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 9_vardarens_kvaliteter_ht05.pdf (3099 kB, öppnas i nytt fönster)