Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joel Arwidson; Mikael Berglund; Johan Cederholm; Charlie Persson , pp. 40. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Joel Arwidson, Mikael Berglund, Johan Cederholm, Charlie Persson
Titel / Title: Recúrrens – En svensk novellfilm
Abstrakt Abstract:

Det här är slutreflektionen för ett examensarbetet Recúrrens, skapat av Mikael Berglund och Johan Cederholm från Medieteknik och Joel Arwidson och Charlie Persson från digital ljudproduktion. Recúrrens är en novellfilm vi gjorde från idé till färdig film och vi kommer beskriva hela vår arbetsgången i den här slutreflektionen. I den andra, reflekterande delen, diskuterar vi hur arbetet gick, motgångar, framgångar och slutresutlatet. Bifogat finns även manuset och bildmanuset.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: 35mm, Novellfilm, Digital Ljudproduktion, Medieteknik med inriktning mot interaktiva system

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Paul Carlsson
paul.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion