Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marc Weich , pp. 51. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Marc Weich
mawm02@student.bth.se
Titel / Title: Belöningar ur motivationssynpunkt? – Icke monetära belöningar vs. Monetära belöningar
Översatt titel / Translated title: Rewards out of motivation view? Non-monetary rewards vs. Monetary rewards
Abstrakt Abstract:

Undersöka vilka olika motivationsfaktorer och belöningar är motiverande för medarbetare samt vilka belöningar är motiverande på kort och långt sikt.

Även undersöka hur medarbetare förhåller sig till belöningssystem

Metod: Jag har använt kvantitativ metod bestående av enkäter. Data jag samlat in, kodades om till siffror och sedan redogjordes med hjälp av olika typer av diagram och tabeller, vilket blev grunden för min analys.

Slutsats: Att ha bra kontakt med sina medarbetare och chefer, att få ta eget ansvar, utvecklingsmöjligheter/utbildningsmöjligheter, att få feedback och beröm samt att få högre lön är de mest motiverande belöningarna. Utvecklingsmöjligheter/utbildningsmöjligheter är mest motiverande på långt sikt medan de övriga nämnda belöningarna är mest motiverande både på kort och långt sikt. Anställda upplever en skillnad hos de båda belöningssystemen, monetärt anses vara orättvist medan icke monetärt anses vara rättvist.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Belöning, otivatimon, nelöningssystem, icke-monetär, monetär

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 08/18/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Lars Svensson, Marie Hemming, Camilla Wernersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0704640401

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: belöningarurmotivationssynpunkt.pdf (352 kB, öppnas i nytt fönster)