Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Miguel Diaz , pp. 33. DSN/School of Planning and Media Design, 2008.

The work

Författare / Author: Miguel Diaz
Titel / Title: DEJANDO HUELLAS - Upplevelsen kring arbetet med musikgrupper från Colombia
Abstrakt Abstract:

När jag började på Digital Ljudproduktion program som tillhandahålls av BTH, var mitt syfte att lära mig allt om inspelningsmetoder av olika typer av ljud samt det bästa sättet att spela in olika ljudkällor och att uppnå bästa möjliga resultat i alla faser av arbetet (pre-produktion, produktion och efterproduktion).

Exempelvis att välja den lämpligaste mikrofonen för inspelning av ett särskilt instrument kan vara svårt och ibland bör du tänka på avstånd, riktning eller/och vinkeln mellan mikrofonen och ljudkällan.
Likaså, band med blås- (trumpet, saxofon) och slagverksinstrument (bongos, congas), som inte är vanliga här i Skandinavien, ger goda erfarenheter genom att spela in dem.

Dessa exempel visar på behovet av att ha kapacitet till anpassning med syftet att nå bästa möjliga resultat.

Att uppnå denna kapacitet var målet med detta projekt.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: mikrofon, ljudkälla, klang, inspelning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mhnzj
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 10/10/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Nilsson, Patrick Vörén
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: miguel_diaz.pdf (773 kB, öppnas i nytt fönster)